• Bundan sonra eğer o insan mesleğinde ısrarla nasihatları kabul etmezse anlaşılır ki,
  • onun ıslahına hiçbir çare ve hiçbir deva yoktur.
  • Yalnız onun fesadı halka sirayet etmemek için,
  • mesleğinin muzır ve FENA OLDUGUNU ILAN ETMEK LAZIMDIR ki herkes ondan tahaffuz etsin.
  • Zira o insan aklını çalıştırmıyor, şuurunu istihdam etmiyor ki, böyle zahir olan birşeyi hissedebilsin.  (işaratul i‘cazdan)

 

 

 

Deccaliyet beşer dairesini tahrib eder, Süfyaniyet ise alem-i İslamı hususan hilafet merkezini ifsad eder. Bunlar net bir şekilde bilinmelidir.

Bozulmuş, zamanı geçmiş bir dini kaldırmak cinayeti ile hiç bozulmaycak bozulmamış ve sonsuza kadar devam eden İslamiyet dinine darbe vurmak bir değildir. Bu çok büyük bir cinayetdir. Gayretullahı hareketi getiriyor..

 

Islam hukuklarının  hikmetleri cihetinden ele alınınca mesele Halk suçludur.

Rivayette var “Sizden biri bir kötülük gördüğünde gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin, yetmezse diliyle düzeltsin onu da yapamazsa hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin. Fakat bu imanın en zayıf mertebesidir”(Muslim)bu buğz etmekte yoksa kötülüklere karşı kişide iman olmaz.. şimdi bunu müslüman yapmıyor,üstelik Kastamonuda Lahikasındsa “destek veriyor” diyor. Saflıkla bunlara destek veriyor..bir müslüman dinini koruma hususunda hayatını vercektir, halbuki buğzda etmeyip destek veriyor.. (Rüşdü Tafral)

 

 

Müfsid ve Münafıkların hallerini, vaziyetlerini, sıfatlarını bilemeyenler aynıyla tuzaklarına düşerler. O yüzden NİFAKI ve MUNAFIKLIGI ve ŞAHS-I MANEVİYESİNİ iyice öğrenip kalben nefreti bunlar üzerine yoğunlaştırmak elzemdir.

 

 

Bu „İKAZLAR“ bölümünde fikrimize ve hissiyatımıza tercüman olan mudakkik Nurcu Ağabey ve Ablalarımızın bu tarz tesbitlerine yer veriyor ve bu ikazların tesirini Rabb-i Rahimimizden halk etmesini niyaz ediyoruz .

 

 MÜNAFIK HAKKINDA

 

Malesef pek çok ahir zaman Müslümanı '' münafık '' nedir ne manaya gelir bilmiyor.Hatta munafık denince aklına dinsiz;ateist geliyor; misalen namaz kılmıyor munafıklar;hacca gitmiyorlar;oruç tutmuyorlar kuran okumuyorlar. öyle zan ediyor.

 

Birisini kuran okurken görse artık o gördügünün munafık olma ihtimali yok; imkansızdır diyor....Halbuki bu dessaslar kuranda kafirlerden daha ziyade nazara verilmiş tafsilatlı anlatılmış.Zira zahiri görünüşleri müslüman olan bu tipler iç dünyalarında tam bir islam düşmanı ve enesine tapan zalimler şeklindeler.

 

İşaratül İcaz munafıklar bahsini hiç okumamış vakıflar tanıdım.Bir ara okuyacagım ! diyen hizmet ehli nurcular gördüm.

 

Munafıkların hallerini vaziyetlerini sıfatlarını bilemeyenler aynıyla tuzaklarına düşerler.Tuzaga düşmek ayıp degil; ama o tuzakta kalmak ise ebedi kayıptır.

 

İnsan mukerremdir.Muhabbette eder adavette eder.Eger maneviyetınızda ve şahsiyetinizde munafıkları belirleyemez iseniz onlara olan fıtrı adaveti ve tenkidi ve tahkiri kalkar gider Müslümanlara yaparsınız.

 

Nasıl fıtratta vardır uyumadan edemiyorsunuz; bu adavettende kurtulma şansınız yok...Ya hak edene yahud gidip zulm şeklinde öz kardeşinize bunu yapacaksınız.

 

O yüzden NİFAKI ve MUNAFIKLIGI ve ŞAHS-I MANEVİYESİNİ iyice ögrenip kalben nefretinizi bunlar üzerine yogunlaştırınız.

 

Aksi halde gider müslüman kardeşinize adavet edersiniz...Munafıgı degil Müslümanı ikaz edersiniz.Hatta gider kafire tevazu ve yalakalık eder Müslümanın mudafa ve muhafaza vaziyetine ise ket vurursunuz.Daha kurtuluş şansınız kalmaz.