Bundan dolayıdır ki; dinsizler, komünistler, bu memlekette RİSALE-İ NUR varken mel'unane fikirlerini saha-yı tatbike koyamadıklarından ve bir manevî BEKÇİ gibi RİSALE-İ NUR daima karşılarına çıktığından, Risale-i Nur'un her vecihle neşrine sed çekmeyi gaye edinmişlerdir. İşarat-ül İ'caz ( 227 )

Güncel


Download
hukmu İhtilat.pdf
Adobe Acrobat Dokument 4.8 MB

2018 de ilk kadın Müftü yardımcısı Bid’ası çıkartıldı! Ne dünyada ne de İslam tarihinde olmayan böyle bir uyduruk makamı (Kadın Müftü Yardımcısı) icad eden Kişi ve Kurumlar, bu bid‘atin vebalini de üzerine almış oldu.

 

Bu sapıklık ciddi bir muhalefet görmeyince ilk kadın Fatih Müftülüğünde erkeklerden oluşan bir topluluğa konşmasını yaptı!  Böyle bir kepazeliği "Hz. Aişe'de Sahabe'nin sorduğu Sorularını cevaplıyordu"diye tevil edenlere değil, onlara aldanan Müminlere deriz:

 

Hz Aişe r.a. Ayet ile müminlerin annesi olduğu sabittir.
Ve Efendimizin yanında olması hasebi ile çoğu duyulmayan Mes‘elelere vakıftır. Onu normal bir kadın gibi örneklendirmek abestir, çünkü o duyulmayan Hadisleri ravilere nakletti. Eğer hadisleri nakletmeseydi vebal altında kalacaktı.

 

Hz Aişe r.a. Validemiz halka değil Ravilere PERDE ARKASINDA (Ahzab 53; bkz S.11) hadis anlatırdı Hem Efendimizin (asm) zamanında ve vefatından sonra böyle bir mecburiyet vardı! Bu mecburiyet olmasa elbette Aişe validemize sormazlardı. Şimdi her yer erkek hoca dolu. Bunlar tükendi koca memlekette de kadın vaizleremi kaldı adamlar!

 
Hem Aişe annemiz, ümmetin erkeklerine ebediyyen haram; diğer hanımlar öyle değil.

 

Bugünki ictimaiyatta aşırı dereceye varan nisa ve erkek ihtilatı ve yaşanan karma hayat ve açık-saçıklık, millî ahlakı ve diyanet hislerini çok fena darbeleyip anarşiliğe yol açmıştır. Resmî ve gayr-ı resmî şahsiyetler ve hamiyet-perverler birleşerek kuvvet kazanıp ciddi tedbirler alınması zaruridir. Aksi halde tarihî şahsiyete sahib milletimizin akıbeti, felakettir.

 

İhtilat mevzuyu ele alan Aşağıdaki Broşür muhtelif Derlemelerden alınarak hazırlanmıştır.

 

Ayrıca Broşürü buradan indirebilirsiniz: link... insafı varsa TARAFDAR olur.
Kastamonu Lahikası ( 193 )RİSALE-İ NUR bir SEDD-İ ZÜLKARNEYN gibi bir SEDD-İ KURANΠvazifesini görebilir.

Mektubat ( 482 )

 

Ben, kasemle temin ederim ki; bir küçük risaleyi KENDİNE bilerek yazan adam,

bana büyük bir hediye hükmüne geçer;

Kastamonu Lahikası ( 24 )

 

NEDEN -1996 ENVAR BASIM? (TIKLAYINIZ)

 

Çünki 1996 ya kadar TASHİH KADROSUNUN (TASHİH KADROSU KİM? link) onayından geçen kitabların en sıhhatli olduğunu görüyoruz.

Nurculuk tarihinde yaşanmamış bir hâl ile karşı karşıyayız. Nurlar yasak olmadığı hâlde 60 senedir ünsiyet ettiğimiz külliyat bulamıyoruz. Yani bugün bir takım ENVAR Neşriyatın tab ettiği 2015/2016 basım KÜLLİYAT (ortak metin) alan okuyucu DİB ve Hizmet Vakfının kurduğu Tahkik Heyeti (link) tarafından TAHRİF edilmiş (link) KİTABLAR elde etmiş olacak.

1996'ya kadar merhum Rüşdü Tafral Agabeyin nezaretindeki TASHİH KADROSU matbaadan gelen Kitabları karşılıklı okuyup Kitabların sihhatli basılmasını sağlamışlardır.

 

Bu Kitabları pdf formatında sitemize yüklemeye karar verdik. Dileyen herkes KENDİNE dilediği matbaada BU Kitabları TAB ettirebilecek.

 

PDF'ler HAKKINDA:

  • Bazı matbaa hataları düzeltildi, zira Biz yeniden TASHİH yapmıyoruz. Ünsiyet ettiğimiz KİTABLARA geri dönüyoruz! Kitabların TASHİHİNİ bu işin EHLİ olan başda müşfik ÜSTADIMIZ sonra muhterem AĞABEYLERİMİZ 1996 ya kadar yapmış!
  • Sayfa sayıları ve tertibi ünsiyet ettiğimiz KİTABLARA göre yapıldı (Envar)
  • ''Rububiyet'', ''Ehadiyet''... gibi Kelime-i Kudsiyeler küçük yazılmıştı: Bunlar büyük yazıldı.
  • ''Allahu Ekber'', ''La ilahe İllallah''... gibi Kelime-i Kudsiyeler latince yazılmıştı, bunlar arabiye tebdil edildi.
  • Ayet-i Kerimeler, Arabi Kelimeler ve Cümlelerde kırmızı renk tercih edildi

Ben, sevmediğim için siyah bir mürekkebi kısmen döktüm; birden mütebâkisi çok beğendiğim güzel bir kırmızıya tahavvül etti.Risalet-ün Nur'un kâtiblerini şevklendirdi.

Kastamonu Lahikası ( 24 )

 

Sitemize yükleyeceğimiz 14  Pdf Dosyaların maddi menfaat niyetiyle istimal edilmesine katiyyen rızamız yoktur!Buna teşebbüs edenleri Allaha havale ediyoruz!

Ünsiyet ettiğimiz KİTABLAR piyasa'dan kaldırıldığı için İHTİYACA BİNAEN KENDİMİZE neşredib muhtaç olanlara dahi bu imkanı sunuyoruz.

 

Kusurlar bize aid'dir...TEVFİK VE İNAYETİ ALLAH (c.c.) DAN NİYAZ EDERİZ


 

"Biz, Risale-i Nur'un şakirdleriyiz. Said de, bizim gibi bir şakirddir. Risale-i Nur'un menbaı, madeni, esası da Kur'andır. Yirmi senedir emsalsiz tedkikat ve takibatla beraber, kıymetini ve galebesini en muannid düşmana da isbat etmiştir. Onun tercümanı ve bir hizmetkârı olan Said ne halde olursa olsun, hattâ Said de -El'iyazü billah- Risale-i Nur'un aleyhine dönse, bizim sadakatımız ve alâkamızı inşâallah sarsmayacak." deyip, o kapıyı kaparsınız. Fakat mümkün olduğu kadar Risale-i Nur'la meşgul olmak, elinden gelirse yazmak ve mübalağalı propagandalara hiç ehemmiyet vermemek ve eskisi gibi tam ihtiyat etmek gerektir.

Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve dua ediyoruz.

Said Nursî 

Emirdağ-1 - 125
Nurunbekcisi.com sitesinin

Facebook ve twitter hesabı yoktur.