Zahiren der: "Sefahet fenadır, insanlara yakışmaz."

Netice-i muzırrayı gösterir. Halbuki sefahete öyle müşevvikane bir tasviri yapar ki, ağız suyu akıtır, akıl hâkim kalamaz.

İştihayı kabartır, hevesi tehyic eder, his daha söz dinlemez. Kur'andaki edebse hevayı karıştırmaz.

Sözler ( 737 )

 

 

İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları birer cazibedarlık ile pervane gibi

nefisperestleri etrafına toplar, sersem eder. 

Şualar ( 585 )

 

Download video: MP4 format

Download
R_SALE-_NURU_P_YES_ve_SAPIKLIKLA_izah_B_
MP3 Audio Datei 18.6 MB