Risale-i Nuru SAHTELEŞTİREN FETOYU CEHENNEM BEKLİYOR: (video)


...âhirzamanda BÜTÜN BÜTÜN Kur'ana muhalefet eden zındıka cereyanına KARŞI, aynı ism-i a'zamı şefi' ve melce' ve tahassüngâh ittihaz edip cerhedilmez Kur'anın i'cazından gelen ve hâtem-i mu'cizeyi gösteren Risale-i Nur'un sönmez nuruyla ve susmaz lisanıyla şecaatkârane mukabele ve mukavemet edip, 

Lemalar - 447

 

22. Ekim 2016 tarihinde ‘Beklenen Kurtarıcı İnancı’ sempozyumunda MEHDIYET alenen inkar edilmiş ve 28. Ekim 2016'da Bu küfür DİYANET tarafından cuma hutbesinde neşredilmiştir. Sempozyuma Risale-i Nura MEHDİLİĞİ İNKAR ETTİĞİ HALDE önsöz yazıb, TAHRİF eden Diyanet BaşkanI M. GÖRMEZde katılmıştır.

Diyanetin ''Tahkik heyetinin'' belirlediği ve HIZMET VAKFININ (ENVAR) 2016 senesinden beri tab ettiği Emirdağ Lahikasından ÇIKARTILAN cümle: 

Vallah, ezelden bunu ben eyledim ezber Risale-in Nur'dur vallah o SON müceddid-i ekber

 Emirdağ-1 - 122

 

Sinsice NURLARDAN MEHDİYETİ ÇIKARANLARLA KOL KOLA OLUNURMU? 

 

M.Görmezin MEHDİYET inkarı SİNSİCE NURLARA sızdırılmış (aşağıdaki Videoda ispatlanmıştır!)
Bir rüya ile nurculara verilen subliminal mesajlar:

 

1. Dib Baski Isaratul Icaz, Üstadin istedigi sekildedir (!)
2. Dib baski Isaratul Icaza SON OKUYUCU olarak ismen giren Said Yüce Nurcularin sözcüsüdür. 
3. Nurlari Tahrif edenlere karsi müdafii olmak Üstadin marziyatina tersdir
4. Nurlari Tahrif eden Gülen hakkinda Üstada o „ülema-i sudur“ (!) dedirtip, süfyaniyetin dördüncü devresinin bir mümessilini oldugundan iyi göstermek.