Ol hangi acib sır ki, çıkar göklere İsa

Kimdir çekilen çarmıha, kimdir yine Yuda

 

Emirdağ Lahikası-1 ( 115 )

 

Kizb kudret-i İlahiyeye bir iftiradır.

Âlem-i İslâmı zehirlendiren ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvalini fesada veren kizbdir.

İşarat-ül İ'caz ( 82 )

 

vezaif, ehil olmayanın ellerine geçti.

Muhakemat ( 53 )

 

ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hilkate büyük bir itaatsizliktir. 

Muhakemat ( 53 )

 

Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt, gövdenin içine girdi.

Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cem'iyetin bünyesi buna dayanamaz, çünki düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cem'iyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. 

Tarihçe-i Hayat ( 628 )

 

Hakikat telakki olunan HAYALİN ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı umumiye ile,

o aldatmalar ve mugalatalar dağılacaktır ve hakikat meydana çıkacaktır inşâallah...

Divan-ı Harb-i Örfi ( 45 )

 

 

 

Download video: MP4 format

Download
Milli_E_itimin_okullara_soktu_u_HAYALHAN
MP3 Audio Datei 14.9 MB