Diyanet İşlerinin neşrettiği ve 3 kasım 2015 tarıhinde bir internet sitesinde yayınlanan Uhuvvet ve ihlas Risalesine Diyanet İşleri Başkanı Mehmed Görmez tarafından bir Önsöz eklenmiştir.

 

Evvela: Kapağında Risale-i Nur ve Bediüzzaman yazan bir kitabın içinde Üstadımız hariç hiç bir kimse KALEM oynatamaz.

 

Bu zamana kadar; teksir edilen yahud matbu olarak basılan bahusus 60 seneden ziyade Muhterem Ağabeylerimizin Üstadın tashih ve tasvibinden geçtigi herkesçe malum eserler neden Diyanetçe Önsöz eklenib  yeni bir form uygulanarak 

basılıyor ?

 

 

Saniyen: Diyanet İşleri Başkanı telif ettiği Önsözde Vasiyet ile ilgili bir emr-i İlahinin çiğnendiğini kendisi beyan etmekdedir.

 

Biz bu külliyata safiyane inanmamışız.

Risale-i Nur'a ilişen her el kırılır her dil kurur; tarih bunun binlerce misaliyle doludur. Üstadımız sağlıgında bunu devrin hukumetlerine her fırsatta; mahkemelerde yahud mektublarında anlattı izah etti hayatıylada isbat etti. Bu bilinsin ! Paralel İhanet Çetesinin günümüzdeki maskara olması dahi buna delildir.

 

Bediüzzaman Hazretlerinin Vasiyetnameleri gayet açıktır! Aslına uygun dahi olsa Onun Vasiyetnamede belirlediği Naşirler hariç kimsenin TAB yetkisi yoktur. Buna müsade etmek VASİYETİ YOK saymakla mezkur ayete muhalefettir.

 

Hem yine Vasiyetnameye göre Risale-i Nurun sermayesini, hem Kitab Tabına hem kendilerini Risale-i Nur'un hizmetine vakfedenlerin tayinlerine verilmesi Üstad Hazretlerimizin muradıdır.

 

Şimdi Risale-i Nur'un satılan nüshalarının sermayesi, Risale-i Nur'un malıdır.

Emirdağ-2 – 233

 

Üstadımızın Vasiyetnamesi

Hem benim şahsımın, hem Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsinin sermayesini, kendilerini Risale-i Nur'un hizmetine vakfedenlerin tayinlerine vermek, hususan nafakasını çıkaramıyanlara vermek lâzımdır.

Şimdiye kadar birkaç senedir tayinatları verilen Nur talebeleri, haslara malûm olmuş. Ben de yanımda şimdi bulunan kardeşlerimi kendime vâris ve benim vazifemi yapmaya çalışmak lâzım. Tesanüdü de tam muhafaza etsinler.

Evet, bu vasiyetnameyi tasdik ediyorum.

Said Nursî

Emirdağ Lahikası-2 ( 200 )

 

 

 

Oysa Risale namını kullanan bir İnternet Sitesinde yayınlanan habere göre

 

"Risale-i Nurların satışından elde edilecek gelirin bir bölümü eser sahibi olarak Bediüzzaman Said Nursi’nin tanıtımı faaliyetine ayrılacak. Diyanet, Bediüzzaman’ı anlatacak."

 

http://www.risalehaber.com/diyanet-bediuzzamani-anlatacak-kulliyati-basacak-224245h.htm

 

Görüldüğü gibi bu cihettenden dahi Bediüzzaman Hazretlerinin Vasiyeti çiğneniyor.

‘İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve dini kurumları idare etmek’ ile vazifeli bir kuruluş Asrın Müceddidinin Vasiyetini çiğnemekle Bakara Suresinin 182. ayetine muhalefetle herkesden evvel dinin emrine karşı geliyor !

 

Şu an yoğun bakımda olan muhterem Ahmed Aytimur Ağabeyimiz 14. Ağustos 2014 de Başbakan R.T. Erdoğana yazmış olduğu mektubda bu hususu nazara vermiştir- Allah Yetkililere bildirsin:

 

 

''Şimdi sizden beklediğimiz, Bediüzzaman Hazretlerinin varis olarak tayin ettiği zatlardan hayatta olan ve zaten de yapmakta oldukları neşriyat hizmetlerini üzerlerine tescillenmesini sağlamanızdır.

 

Bu meseleden çıkış yolu olarak bunu görüyor ve başka maksadlarla size yaklaşanları doğru bulmuyoruz. Bugün ekser nur talebelerinin genel kabul edebilecekleri ve itiraz etmeyecekleri ve edemeyecekleri şahıslar bunlardır.

 

Ehemmiyetle vazifeli olduğumuz bir husus da şudur ki; Üstadımızın vasiyeti geregince basılan kitapların onda birinin bu hizmetlere vakf-ı hayat edenlerin masraflarına harcanması gerektiğini vasiyetlerine yazmıştır.

 

....

 

Ahmet Aytimur

Envar Neşriyat                                                                                14 Ağustos 2014 

 

 

 

Mehmed Görmez NURLARA kalem karıştırmama hassasiyetini bilmeyebilir ama 

Diyanet İşleri Başkanı (!)  şer'i vasiyet hukukunu bilmekle mükelleftir ve mesuldur !