Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a ZARAR VERMİYOR, az müsaadekârdır; ehven-üş şerr olarak bakınız. Daha a'zam-üş şerden kurtulmak için; onlara zararınız dokunmasın, onlara faideniz dokunsun.

Emirdağ Lahikası-2 ( 245 )

 

 

Bunun için hükûmet, her işten evvel hükûmet aleyhinde çevrilen bu plânı akîm bırakmak için, Bedîüzzaman'ı tamamen serbest bırakması lâzımdır. Yoksa Bedîüzzaman ezildikçe, halk hükûmet aleyhtarı {(Haşiye): Bu hakikat 1950 seçimlerinde tamamen tahakkuk etmiş; Bediüzzaman'ı yirmibeş sene bir istibdad-ı mutlak ve eşedd-i zulüm ve müdhiş işkenceler içinde bırakan din aleyhtarı eski hükûmet, büyük bir ekseriyet tarafından yıkılmış ve dinimizin üzerindeki zulüm ve istibdadı kaldırmakta olan Demokrat Parti iktidara getirilmiştir. } olacaktır. Din, vatan ve milletin selâmeti namına bu hakikatı ihbar etmeyi bir vecibe biliyoruz.

                                                                                                      Tarihçe-i Hayat ( 543 )

 

 

Altmış senedir Varis ve Vekil Ağabeyler tarafından neşredilen Risale-i Nurun TAM ve TEKMİL olmadığını iddia ederek Hukumeti aldatan Nurcu görünümlü kimselerin yönlendirme ve telkinlerinden hile ve tuzaklarından agah olamayıp aldanan malum hukumet Memleketin SELAMETİNİ istiyorsa mezkur planı ivedilikle AKİM bırakmalıdır.

 

Ayasofya derhal ibadete açılmalı ! 

Sahteleştirilmiş Risale-i Nurlar toplatılmalı ve ainiyetine müdahele etmeden Devlet tarafından neşredilmeli !

 

Güya Diyanet eliyle koruma altına alıncaktı ancak hem ilavelerle aslına uygun basılmadı hemde neşir hakkı korsan yayıncılara verildi ve hatta onlarla iştişare edildi. Fırıncı ve muhibbanları direk muhatap kabul edildi. Varis vekil Ağabeylere görüntüde söz hakkı verildi.

 

Hasılı Kelam:Üstadımızın Vasiyetine muhalefet edildi.

 

 


Konu ile alakalı VİDEOLAR: