Nurun kahramanı ve Zübeyr abinin yakın talebelerinden olan değerli Rüşdü Tafral Abimiz dar-ı ahirete irtihal eyledi.. Cenab-ı Hak cümlemize sabr-ı cemil ihsan eylesin, Abimizin taksiratlarını affeylesin..Bizleri ahirette ayırmasın.. آمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَ بِهِ نَسْتَعِينُ

 

Resulullah’a tazarru mektubu

 

Ey bizleri dalâlet ve sefahet tehlikelerinden, hidayet ve selâmetin saadetine erişmeye vesile olan müşfik Hâmimiz! İçinde bulunduğumuz ve sizin ihbar ve irşadınızla feci helâketini anladığımız bu ahirzaman fitnesinden uzak durmamıza rağmen yine de kısmen tesirinde kaldığımız günahların afvını, SENİN ŞEFAATİNLE ümid ediyoruz. Asrımızdaki senin vekilin senin ikazını bize şöyle bildiriyor:

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

gibi hitablarda her asır gibi, bu asırdaki ehl-i iman, Asr-ı Saadetteki mü'minler gibi dâhildir. Ve madem İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur'an ve Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş.” Kastamonu:186

 

“Bu fitneden hem hadîs, hem Hazret-i Ali Radıyallahü Anh sarih bir surette aynı tarihiyle işaret ediyorlar. Sonra bu zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan, hem müteaddid hadîsler, hem çok işarat-ı Kur'aniye aynı tarihiyle haber veriyorlar.” Şuallar:332

 

Bu tarzdaki şefkatlı ikazlarını işiten bizler, gereğini yapmazsak kim bize şefaat edecek diye düşünüp bu fitneden uzak durmağa çalışıyoruz. Bununla beraber yine de hem korkuyor, hem o müjdelenen şefaat-ı kübranın dairesine olacağımızı ümid ediyoruz.

 

Evet siz bir hadisinizde bize bildirdiğiniz ikaz ve irşadınızda diyorsunuz ki: “deccaliyetin getirip aşıladığı anlayış ve yaşayışı kabul edip o yaşayışa girenlerin bütün sevabları silinip yok olur; Onun şirkli anlayışını ve bid’alarını reddedip mehdiyete bağlananların da geçmişteki günahları afv olur” (Risale-iNurun Kudsî kaynakları, Hadis sıra No: 807)manasını taşıyan bu müjdenize uygun yaşama gayretindeyiz. Çünkü bu asırda sizin haberlerinizi bize açıklayan Hz.Bediüzzamanın eserleriyla bildik ki şimdi iki mütezad cereyan vardır, ortası yoktur...

 

Rüşdü Tafral

 

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ                                                                                          

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ حُرُوفَاتِ رَسَائِلِ النُّورِ

 

 

 

Çok aziz müşfik Üstadım Hazretleri !

 

Evvelen Şuhuru-u Selase;Leyle-i Kadir ve bayramlarınızı ruh-u canımla tebrik eder eşrat-ı makbuleye mazhar dualarınıza âmin der Zülfikâr-ı maneviyeyi kullanan ellerinizden hurmetle öperim.Arz ediyorum.

 

Kur'an-ı Hakim'in ayinedarlığında bulunup o envar-ı muazzamadan alem-i insaniyete aksettirdiğiniz nur ehl-i iman için muzmer hakaik-ı kevniyenin vuzuhan görülmesine ziya ve hakaik-ı gaybiyenin bakiyane müşahedesine dürbün;insanlık mertebelerinin a'lâ-yı iliyyin derecelerine sür'atle nurdan bir zat buyuruyor ve bid'alar zulûmatı içinde ve istilâsı anında cadde-i Kur'aniyeyi gösteren ve güneş altında birer projektör olmuştur.Ve tadadla bitmez.

 

Tavsifinden bizzarure aciz kaldığımız meziyetleri havi külliyatından bizi ayıracak beşeri kuvvet yoktur.

Allah ebediyyen siz Üstadımızdan razı olsun.Evet Üstadım Hazretleri Nur külliyatı kainatın manasını;hilkatın gayesini ve marziyatı ilahiyeyi Kur'an hazinesinden öğretiyor.

Bu külliyat canımız;cananımız;ona hizmet etmek en büyük gayemizdir.

 

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

 

Duanıza çok muhtaç ve müştak talebeniz

 

Rüşdü Tafral

 

 

 

Bütün udebaların tavsifinden aciz kalacakları Nur külliyatı hakkında söz söylemekten çekiniriz.Siz üstadım Hazretlerine dersimden bir nebze arz ederim.

 

 

 

 

 

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

 

 

Aziz kardeşimiz Rüşdü,

 

Güzel mektubunuzu hasta olan Üstadımıza okuduk.

Size çok selam ve dua ediyor.Siz de Üstadımıza dua ediniz.Elhamdülillah nurların futuhatı hertarafta fevkalededir.Hatta Mısır'da

Hutbe-i Şamiye yirmibeşbin nüsha olarak basılmış.Şam radyosu da bayramın birinci günü yirmi dakika kadar Risale-i Nur'dan ve Üstadımızdan bahs etmiş. Bunları müjde olarak yazıyoruz. Orada bulunan cümle kardeşlerimize pek çok selam ederiz.

 

 

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

 

Kardeşiniz

Tahiri,Zübeyr,Ceylan

 

 

 

 

 

2013 tarihinde Nurların tahrifinden muzdarib bir halde iken, Rüşdü Ağabeyimize yazdığımız bir mektubdur..

 

                                                       *****

 

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

çok kiymetli Ağabeyimiz.

Biz Risale-i Nurun hakiki talebelerinin hayatlarının ayinesine nazar ettikce müşahede ediyoruz ki, Risale-i Nurda muazzam bir cemal ve kemal var.

Bütün kainatta tecelli eden bütün Cemaller Risale-i Nurumuzda temerküz etmiş. Halık-i Kainatın ism-i Azamına mazhar cami bir ayine olmuş.

Risale-i Nurdan aldığımız Ders-i Kurani ile hayatımızın tek gayesi hakikat-i imaniye ve islamiyeye hizmet ve 18 bin aleme neşirdir. 

şu asrın dehset ve fitneleri içinde Cenab-ı Hakdan tek talebimiz Risale-i Nurun şahs-i manevisi dairesinde istikametli bir hizmet hayatı geçirmektir.

Risale-i Nur kainat kitabın müfessiri olan Kuran-ı Azimüşşanın tereşşuhatıdir. Böyle bütün kainatın hakikatinin temerküz ettiği ve Kuranın bu asırda elmas kılıncı olan Risale-i Nurumuzu nasıl tahrif ve tağyir edebilirler, yaralayabilirler? HEYHAT! Bunu yapanlar gadab-i ilahiyi kendilerine celb ederler.

Üstadımızın ve Zübeyr Ağabeyimizin aziz ve pak ruhları kiyamete kadar Risale-i Nurun tecelli ettiği parlak bir ayine olarak şimdide bizimle alakadar ve onların müdafaaları ve Risale-i Nurun yazılmasına sebeb olan hayatları devam ediyor. Bizim imanımız ve itikadımız bu.

Ve Imam-i Alinin (ra) „Risale-i Nurun yıldızı kıyamete kadar parlasın” münacatına bizde tevafuk etmek isteriz. Bu hainlerin Risale-i Nura ihanetleri bizi Nurlara daha çok bağladı.

Sizin derslerinizde ummadığımız yerden Risale-i Nurların ve Kuran-ı Azimuşşanın Sahibi Rabbimiz canibinden tam vaktinde gönderildi. 

Böylece biz bir kez daha hadiselerin ve hayatımızın şehadetiyle anladık ki, Risale-i Nurlar ölü, camid, hayatsız ve sahibsiz degil.

Bu dehşetli asırda bizlere kendini Risale-i Nur ile tanıtan Rabbimizi, Risale-i Nurun ve Kuran-ı Azimuşşanın kıyamete kadar okunan ve yazılan harfleri ve manaları adedince tesbih ve hamd ederiz.

Aciz dilimiz ruhumuzun lisanı olamıyor.

Bizlere ihlas, sadakat ve metanetle dualarınızı rica ediyoruz.

 

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Daim Dualarınıza muhtac  kardeşleriniz…

 


Rüşdü abiye iftiralar atanlar; onun derslerini Kitaba uygun yapmadıgına dair dedikodular üretenler bu videoada Rüştü abinin yanında kim oturuyor lütfen dikkat etsinler. Acaba hangi Nur'un varisine KİTAB dışı bir dersi huşu içinde dinletebilirsiniz ?