Ve keza hakaik-i sabitedendir ki, yüksek bir CEMAL sahibi bizzât kendi gözüyle ve bilvasıta başkasının gözüyle, CEMALİNİ ve CEMALİNİN İNCELİKLERİNİ görmek istiyor. Binaenaleyh CEMAL sermedî ve daim olursa, behemehal onun inceliklerini gösteren âyinelerinin de EBEDİ ve DAİMİ olması zarurîdir.
                                                                                                                                      Mesnevi-i Nuriye ( 41 )

Ünsiyet ettiğimiz KİTABLAR piyasa'dan kaldırıldığı için İHTİYACA BİNAEN KENDİMİZE neşredib muhtaç olanlara dahi bu imkanı sunuyoruz.


Muhafazası muzaaf FARZ-I AYN'dır

 

Nurculuk tarihinde yaşanmamış bir hâl ile karşı karşıyayız. Nurlar yasak olmadığı hâlde 60 senedir ünsiyet ettiğimiz külliyat bulamıyoruz. Yani bugün bir takım ENVAR Neşriyatın tab ettiği 2015/2016 basım KÜLLİYAT (ortak metin)alan okuyucu DİB ve Hizmet Vakfının kurduğu Tahkik Heyeti (link) tarafından TAHRİF edilmiş (link) KİTABLAR elde etmiş olacak.

1996'ya kadar merhum Rüşdü Tafral Agabeyin nezaretindeki TASHİH KADROSU matbaadan gelen Kitabları karşılıklı okuyup Kitabların sihhatli basılmasını sağlamışlardır.

 

Bu Kitabları pdf formatında sitemize yüklemeye karar verdik. Dileyen herkes KENDİNE dilediği matbaada BU Kitabları TAB ettirebilecek.

 

Sitemize yükleyeceğimiz 14 Pdf Dosyaların maddi menfaat niyetiyle istimal edilmesine katiyyen rızamız yoktur!Buna teşebbüs edenleri Allaha havale ediyoruz!

 

Ben, kasemle temin ederim ki; bir küçük Risaleyi KENDİNE bilerek yazan adam,

bana büyük bir hediye hükmüne geçer;

Kastamonu Lahikası ( 24 )

 

 

Merhum Abdurrahman o mektubla pek ciddî ve samimî bir surette; dünyanın ezvakından nefret ettiğini ve en büyük maksadı bana yetişip küçüklüğünde benim ona baktığım gibi, o da ihtiyarlığımda bana hizmet etmekti. Hem dünyada benim hakikî vazifem olan Neşr-i Esrar-ı Kur'aniyede, muktedir KALEMİYLE bana yardım etmekti. Hattâ mektubunda yazıyordu: "YİRMİ OTUZ RİSALEYİ bana gönder, herbirisinden YİRMİ OTUZ NÜSHA YAZIP YAZDIRACAĞIM." diyordu.

    O mektub, bana dünyaya karşı kuvvetli bir ümid verdi...
                                                                                                                                                 Lem'alar ( 243 )


Download
ASA-KİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.6 MB
Download
KASTAMONU KİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.3 MB
Download
MESNEVİ KİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.4 MB
Download
İ.İ'CAZ.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.1 MB


Download
EMİRDAĞ L. 1-2 KİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 5.2 MB
Download
iman ve küfür muvazenesi KİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 4.0 MB
Download
BARLA LAHİKASI KİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 4.7 MB
Download
Mektubat KİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 8.3 MB


Download
MuhakematKİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.6 MB
Download
SİKKE Ü TASDİKİ GAYBİ Kitab.pdf
Adobe Acrobat Dokument 5.6 MB
Download
LEM'ALAR KİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 11.3 MB
Download
TARİHÇE KİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 15.9 MB


Download
SÖZLER KİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 7.7 MB
Download
Şualar KİTAB.pdf
Adobe Acrobat Dokument 34.0 MB

PDF'ler HAKKINDA:

  • Bazı matbaa hataları düzeltildi, zira Biz yeniden TASHİH yapmıyoruz. Ünsiyet ettiğimiz KİTABLARA geri dönüyoruz! Kitabların TASHİHİNİ bu işin EHLİ olan başda müşfik ÜSTADIMIZ sonra muhterem AĞABEYLERİMİZ 1996 ya kadar yapmış!
  • Sayfa sayıları ve tertibi ünsiyet ettiğimiz KİTABLARA göre yapıldı (Envar)
  • ''Rububiyet'', ''Ehadiyet''... gibi Kelime-i Kudsiyeler küçük yazılmıştı: Bunlar büyük yazıldı.
  • ''Allahu Ekber'', ''La ilahe İllallah''... gibi Kelime-i Kudsiyeler latince yazılmıştı, bunlar arabiye tebdil edildi.
  • Ayet-i Kerimeler, Arabi Kelimeler ve Cümlelerde kırmızı renk tercih edildi

Ben, sevmediğim için siyah bir mürekkebi kısmen döktüm; birden mütebâkisi çok beğendiğim güzel bir kırmızıya tahavvül etti.Risalet-ün Nur'un kâtiblerini şevklendirdi.

Kastamonu Lahikası ( 24 )

{(Haşiye-1): İşte o Mustafa'nın küçük kardeşi olan Küçük Ali kendi güzel, sıhhatlı kalemiyle YEDİYÜZDEN ZİYADE NUR RİSALELERİNİ YAZMAKLA tamamıyla bilfiil bir Abdurrahman olduğu gibi, müteaddid Abdurrahman'ları da yetiştirdi.}
                                                                                                                                                   Lem'alar ( 246 )

Kemal-i aşk u şevkle tetebbu' ettiğim bu şâheser, şübhe bulutları içinde vakitlerini bir hiç için zayi' edip giden ehl-i gaflete ve gençlik hevesatına esir olup mürur-u zamanla nâdim olarak tarîk-ı hakikatı arayanlara bir REFİK-İ HAYAT olsun. Zekâi

 

Barla - 58