Risale-i Nur'un kıymetini ve kerametlerini beyan etmek vâcibdir ve elzemdir.

(Zülfikar 11)

 

 

Bundan dolayıdır ki; dinsizler, komünistler, bu memlekette Risale-i Nur varken mel'unane fikirlerini saha-yı tatbike koyamadıklarından

ve bir manevî bekçi gibi Risale-i Nur daima karşılarına çıktığından, Risale-i Nur'un her vecihle neşrine sed çekmeyi gaye edinmişlerdir.

 

 

İşarat-ül İ'caz ( 227 )