Zübeyir ağabeye bu resmin üzerindeki şekli sordugumuzda resmin çekiliş hikâyesi ve maksadı hakkında şunları söyledi:

Hz Üstad’ı Barla’da ilk ikamet ettikleri sırada din düşmanı küfrün reisleri öldürebilmek için yaptıkları işkence, zulüm ve zehirlemelerden sonra,

“Daha ölmedi mi?” diye soruyorlar.

 

Bunu duyan Hz. Üstad, tıraş olup sırtına yorganını alarak (mevsim kış) bu fotoğrafı veriyor. Onun için bakışları serttir.

Bu resim “ölmedim, öldüremeyeceksiniz,” diye cevap olarak bu maksatla Barla’da kapının anahtar deliğinden çekilmiş ve o reisin eline geçecek şekilde gönderilen bir resmidir dedi.

Ömer ÇİÇEK