Ve keza maksud-u bizzât olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın îsal edici bir yol buldum.

Seri-üs seyr olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîkı ihsan etmek,

Rahmet-i Hâkimenin şânındandır.
Mesnevi-i Nuriye - 212

Download video: MP4 format

Download
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İCAZETNAMELERİ
BED_ZZAMAN_Hazretleri_nin_C_ZETN_MELER_.
MP3 Audio Datei 41.6 MB