Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara mübtela olan insan, münacatında, istiazesinde çok isimleri zikreder. Nasılki nev'-i insanın medar-ı fahri ve elhak en hakikî insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevşenü'l-Kebir namındaki münacatında binbir ismiyle dua ediyor; ATEŞTEN istiaze ediyor.


Sözler - 335📕

Daha önce yüklediğimiz Mealli Cevşen PDF imizi Üstadın tashihinden geçen bir Nüsha ile karşılaştırdık ve ÇOK YERLERİ tashih ettik. Tashih edilmiş Dosyayı indirebilirsiniz: Maddi manevi, bildiğimiz bilmediğimiz tüm NARLARA karşı KÜLLİ SADAKA niyetiyle....

 

Download
mealli cevsen site.pdf
Adobe Acrobat Dokument 5.4 MB

Hem binler dua ve münacatlarından yalnız Cevşen-ül Kebir ile, öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki; o zamandan beri gelen ehl-i marifet ve ehl-i velayet, telahuk-u efkâr ile beraber, ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duada dahi onun misli yoktur. Risale-i Münacat'ın başında, Cevşen-ül Kebir'in doksandokuz fıkrasından bir fıkranın kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek.

Mektubat ( 217 )

 

Meselâ: Cevşen-ül Kebir münacatında binbir esma-i İlahiyeyi şefaatçi ederek Hâlıkını öyle bir tarzda tavsif ve tarif eder ki, emsali yok. Ve marifetullahta kimse ona yetişememesi, misilsiz bir halettir.

Şualar ( 622 )