Download
ARABIC_Isaratul_Icaz.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.1 MB

 ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ: Bu kelâm, güneş gibidir. Yani, güneş başkalarını gösterdiği gibi, kendini de gösterir; başka bir güneşe ihtiyaç bırakmaz.  ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِbaşkalarına yaptığı vazifeyi, kendisine de yapıyor, ikinci bir  ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِdaha lâzım değildir. Evet  ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِöyle müstakil bir nurdur ki, bu nur hiçbir şeye bağlı değildir. Hattâ bu nurun "câr ve mecrur"u bile hiçbir şeye muhtaç değildir. Ancak  ﺏharfinden müstefad olan  ﺍَﺳْﺘَﻌِﻴﻦُveya örfen malûm olan  ﺍَﺗَﻴَﻤَّﻦُveyahut mukadder olan  ﻗُﻞْün istilzam ettiği  ﺍِﻗْﺮَﺍْfiillerinden birine mütealliktir.

   İhtar: 

 ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِdaki "câr ve mecrur"a müteallik olarak mezkûr olan fiiller, besmeleden sonra takdir edilir ki, hasrı ifade etmekle ihlas ve tevhidi tazammun etsin.

 ﺍِﺳْﻢ: Cenab-ı Hakk'ın zâtî isimleri olduğu gibi, fiilî isimleri de vardır. Bu fiilî isimlerin, Gaffar ve Rezzak, Muhyî ve Mümit gibi pekçok nev'leri vardır.

   S- Bu fiilî isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?

   C- Kudret-i ezeliyenin kâinattaki mevcudatın nev'lerine, ferdlerine olan nisbet ve taallukundan husule gelir. Bu itibarla,  ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِkudret-i ezeliyenin taalluk ve tesirini celbeder. Ve o taalluk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyle ise hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın!

 ﺍَﻟﻠَّﻪlafza-i celali, bütün sıfât-ı kemaliyeyi tazammun eden bir sadeftir. Çünki lafza-i celal, Zât-ı Akdes'e delalet eder; Zât-ı Akdes de, bütün sıfât-ı kemaliyeyi istilzam eder; öyle ise, o lafza-i mukaddese, delalet-i iltizamiye ile bütün sıfât-ı kemaliyeye delalet eder.

İşarat-ül İ'caz - 14