Malûmdur ki, zaîf ve ince ipler içtima ettikçe kuvvetlesir, kopmaz bir halat olur.   Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 75 )