Download
Kudsi Geceler derleme.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.8 MB

Günümüz’de, bütün Ümmet asırlardır telakki-i bilkabul ettiği Leyle-i Regaib, Leyle-i Mirac, Leyle-i Berat gibi mübarek geceleri inkar eden bir zümre türedi. Bu gecelere Bid’a değip DİNİ TAĞYİR EDEN bu kişilerin sebeb oldukları FİTNE aslında bid’anın ta kendisidir. Zira Kaynak kitablara bakmadan kendi anlayış ve meyline göre hüküm vermek bid’atdır.

 

İcma' ile cumhurdur, sikke-i şer'i görür. Bir fikre davet etmek; zann-ı kabul-ü cumhur, şart-ı evvel oluyor.

 

Yoksa davet bid'attır, reddedilir. Ağzına tıkılır, onda daha çıkamaz...”

 

Sözler (705)

 

 

Yani Müçtehid olmayan kişi, dinî meselelerde mecburiyetle re’y-i cumhurun hükümlerine yani şeri’atın temel kitablarına bakacaktır. Bir çok âlimler, mezkur geceleri ibadetle geçirilmesi müstehab olan geceler olarak nakletmişler.

 

Biz de bu Derlememizde Şeriatın temel Kitablarında mübarek Geceler ile ilgili neşredilen bölümleri, hem manen vazifedar ve bu asrın yegane İmamı olan Bediüzzaman Hazretlerinin tarafından konu ile ilgili iktibasları Risale-i Nur’dan derledik. Şeyh Abdulkadir Geylani k.s. ise bütün ümmetin üzerinde ittifak ettiği Gavs-ı Azam’dır. Onun mübarek Aylar, günler ve gecelerin faziletini anlatan El Gunye isimli meşhur eserinin bir bölümünden Ümmetin ittifakla kabul ettikleri Rivayetleri topladık.