hususan Beşinci Şua'ın Süfyan ve İslâm Deccalı hakkında gayet kuvvetli cevab veren Müdafaat Risalesi'ni ve felsefe-i tabiiyenin verdiği küfr-ü mağruraneyi ve iman aleyhinde cür'etkârane tecavüzünü kıran Meyve Risalesi'ni o makamata göndermek zarurî ve lâzım idi.
Şualar ( 326 )İNDİR

 


... Çünki, ben şimdiki insanların çoklarını divane görüyorum. Benim aklım, onların akıllarının cinsinden değildir. Ya ben divaneyim, ya onlar divanedirler. Elbette onlar çokluk olmalarından, ''cinnet-i muvakkata ve arasıra meczubiyet'' benim hakkım oluyor.

Müdafaalar


Hattâ müdafaatları dahi Nur'un ilmî risaleleri gibi görüyorum.
Tarihçe-i Hayat ( 597 )