Münafıkları teşhir etmek „menfi hareket“ mi dir?

 

·        Risale-i Nur’u kullanıp, bu sayede geniş kitlelere hakim olan,

 

·        Sonra aynı Risaleleri sadeleştirme adı altında tahrif eden,

 

·        Risale-i Nur varislerinin mektubuna cevab vermeyen,

 

·        Utanmadan A. Badıllı Agabeye dava açan,

 

·        Tesettüre teferruat diyen,

 

·        “Ben Allah’la konuştum, Allah bana “evet ben kainatı Muhammed’in yüzü suyu hürmetine yarattım ama senin için de devam ettiriyorum” iddiasında bulunan;

 

·        “Hz. İsa ne zaman gelir?” sorusuna “Bir gün elinde bir bavulla İzmir’e gelir” deyip  “Siz Hz. İsa mısınız?” diye sorulduğunda  “Hayır” demiyen;

 

·        28 Şubat günlerinde Erbakan hükümetini devirmek için emrindeki itlere ve gazetesine emir veren ve her gün eline gazeteyi alıp kurmaylarının yüzüne fırlatarak “Bir hükümeti deviremiyorsanız çıkarmayın bu gazeteyi ! . . .”diyen,

 

·        2010 yılında İsrail’in Gazze’ye insani yardım malzemesi götüren İHH’ya ait Mavi Marmara gemisine düzenlediği ve 9 kişinin şehid oldugu baskın sonrası yaptığı, "İsrail’den izin alınmalıydı. İsrail’in onayı olmadan hareket etmek otoriteye başkaldırıdır " açıklamaları ile Müslümanların tepkisini toplayan ,

 

·        Ama Papalarla Hahamlarla kucaklaşan,

 

 

·        Ecevit gibi bir mel’un hakkında “Eğer bana şefaat etme imkanı verilirse önce Ecevit için kullanacağım” diyen;

 

·        Erbakan gibi bir mü‘mine 28. Subatta  gazette lisanıyle „Becermediniz, artık bırakın“ detirten,

 

·        Cemaat evlerinde kalan kızların kendileriyle bir anne titizliğiyle ilgilenen ablalarına olan muhabbetlerini dile getirdikleri günlüklerini dahi okutup kendisi dışındaki bir faniye olan bu meşru muhabbeti dahi çekemeyerek Altunizade’de topladığı kurmay takımına “Cemaat içerisinde Benim dışımda birine muhabbet besleniyor ve sizin bundan haberiniz olmuyor” diye uzun süren bir azarlamadan sonra “Şimdi bölgelerinize gideceksiniz ve listede ismi olan (günlükleri okunmak suretiyle ablalarına olan muhabbetleri tesbit edilmiş olan) kızları saat kaç olursa olsun, isterse geceyarısı olsun derhal eşyaları ile birlikte sokağa atacaksınız” diyen;

 

·        Kurban, fitre, zekat, himmet vs. her vesileyle milletin cebindeki parayı hortumlayarak ve beyinlerini yıkadıkları dinamik işgücünü yani “şakirdleri” seferber etmek suretiyle dünyanın dört bir yanında Amerikan (ve dolayısıyla onun efendisi olan İsrail) emelleri ve menfaatlerine hizmet eden okullar açarak o ülkelerin gelecekteki idarecileri olacak zeki çocukları Amerikan muhibbi olarak yetiştirmek için faaliyette bulunan;

 

·        Müslüman olmayı düşünen insanlara (Afrikalı çocuklar ve Müslüman olmuş bir Rus bayan örneğinde olduğu gibi) “Müslüman olmanıza gerek yok, İslam zor dindir, hem sizinki de hak din, en iyisi siz kendi dininizde kalın da bir de namaz gibi zorluklarla karşılaşıp ahirete namaz borcuyla gitmeyin” dedirten;

 

·        Kurdurduğu okullarda ve müesseselerde CIA ajanlarını öğretmen vs. kisvesi altında çalıştırarak bu okulların ve müesseselerin bulunduğu ülkelerde casusluk ağı kurulmasını temin eden;

 

·        “Yahudi ve Hristiyanlar hakkındaki ayetler çok sert olup tarihseldir ve Kur’anın nazil olduğu zamanda yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar için geçerlidir. Günümüzde yaşayanlara şamil değildir”, “Hristiyan ve Yahudiler de cennete girecek” gibi lafları sürekli tekrar  ve telkin eden;

 

·        “Odessalı Hristiyanların da onlara en güzel nasihatleri veren dini liderleri vardır ve onlara doğru yolu göstermektedirler. Dinlerin temel birliğine inananlar olarak bizim bir şey dememiz terbiyesizlik olur.” Gibi sapıkça laflar eden;

 

·        Dinler arası diyalog” sapıklığını bu ümmetin başına bela ederek „Papa’nın misyonunun bir parçası“ olmayı arzu eden;

 

·        Vatikan’da ölmeyi düşledim” diyen;

·        Yıllar önce himmet toplamak için va’z vermeye gittiği bir yerde az para toplanınca kendisini davet eden şahsa “Parası olmayan adamların toplantısına beni ne diye çağırıyorsun?” diye bağırıp protesto ederek çekip giden;

 

·        İslami düzeni tesis etme kisvesi altında müridlerini polis, askeriye ve adliye teşkilatına sızdıran, fetva ehliyeti olmadığı halde bu elemanların içki içmelerine vs. cevaz veren, karılarının başlarını açtırmaya zorlayan, açmayanları boşattıran;

·        Memleketi ayağa kaldırmaya çalışan bir hükümeti İsrail adına devirmeye, adliye ve polis teşkilatındaki köpeklerine MİT başkanı ve Başbakanı tutuklatmaya kalkışan;

·        İnsanların mahremiyetine nüfuz ederek gizli kameralarla çektirdiği kayıtlarla şantaj yapan,

 

·        Malatya örneğindeki gibi; kurbanda toplanan 800 tane büyükbaş hayvanın 300 tanesini kendi müesseselerinde kullanılmak üzere kestirip soğuk hava depolarına kaldırtan ve kalan 500 taneyi de yandaş kasaplarda sattırıp parasını (diğer bütün toplanan paralarda olduğu gibi % 15’ini kendi şahsi hesabına göndertip gerisini) başka işlerde kullandıran;

·        Kendisini bütün eşyası bir sepete sığan Bediüzzaman gibi bir şahsa nisbet ederek “Bir tane ceketim var” gibi zırvalarla milleti kandırırken memleket dahilindeki büyükbaş keferelere dünyanın öbür ucundan ihale dağıtan;

·        Uydurma bir rüyada Rasullullaha "Bu köyden büyük bir Veli çıkacak" dedirten;

·        Yine uyduruk rüyalarda Rasulullah’a “Biz Türkiye’yi filancalara bıraktık” dedirtip arkasından o filancaların kendi cemaati olduğunu söyleyen;

·        Va’z ettiği camilerde Rasulullahın hazır bulunduğunu söyleyen,

·        Dünyevi menfaat ve güç elde etmek ve insanları kendi sapık yoluna çekmek için peygamber efendimiz hakkında rüyalar uydurmak, Resulullahı himmet toplantılarına, yurt yapılacak arsalara, kızlı-erkekli şarkılı-türkülü toplantılara getirmek, meşru hükümete muhalefet etme adına tweetleri iki katına çıkartmak kabilinden Allah Resulunun ağzından südur ettiği söylenen yalanları yayan,

 

·        CHP vs. gibi ehl-i küfrün bayraktarlığını yapan partileri desteklemek ve millete de bu küfür odaklarına oy verdirmek amacıyla mürit ve mürideleri kapı kapı dolaştıran ;

 

·        Seçilmiş hukumete beddua, lanet okuyup fitne çıkaran

…bir herifin münafıklığını ve muzırlığını ilan etmek mi „menfi hareket“, yoksa yukarıda sayılanlar mı?

 

 …Bundan sonra eğer o insan mesleğinde ısrarla nasihatları kabul etmezse anlaşılır ki, onun ıslahına hiçbir çare ve hiçbir deva yoktur. Yalnız onun fesadı halka sirayet etmemek için, mesleğinin muzır ve FENA OLDUGUNU ILAN ETMEK LAZIMDIRKI herkes ondan tahaffuz etsin. Zira o insan aklını çalıştırmıyor, şuurunu istihdam etmiyor ki, böyle zahir olan birşeyi hissedebilsin.

                                                 (işaratul icazdan)

 

 

Münafıkların ve efallerinin teşhir edilmesine Risale-i Nurdan örnekler:

 

Risale-i Nur'un mahrem bir parçasında elli sene evvel bir hadîsin tefsirinde,

·        cebrî kanunlarla şapkayı giydiren

·      ve Din-i İslâm'ı bu mübarek Türk Milletinden kaldırmak için Lozan Muahedesinde söz veren

·  ve pek şiddetli ve dehşetli hücumlarına rağmen hiçbir hakikî Müslüman-Türk'ü protestan yapamayan

·        ve Millet-i İslâm için pek çok zararlı olduğunu ef'aliyle isbat eden

·       ve hadîs-i şerifin haber verdiği o müdhiş şahıs kendisi olduğunu hayat ve mematıyla gösteren Mustafa Kemal'e bir mahrem eserde

·        "Din yıkıcı Süfyan" dediğimizi

·      ve "kalblerdeki sevgisini bozmağa çalıştığımızı" isnad edip kararnamede mahkûmiyetimize sebeb olduğunu

 

Emirdağ Lahikası-2 ( 52 )

 

 

Hem bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur'an ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii'ni puthaneye ve Meşihat Dairesini kızların lisesine çeviren bir adamı sevmemek bir suç olması imkânı var mı?

Şualar ( 385 )

 

 

 

„Lozanin icyüzü“ yazısında hem gizli entrika hem şahıslar teşhir ediliyor

 

Gizli anlaşmanın entrikası:

 

·        Türkler'e dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, sun'î istiklal işinde gizli anlaşmanın müessiri, tek kelime ile Yahudiliktir.

·        Buna memur-u müşahhas kimse de, şimdi Mısır Hahambaşısı bulunan Hayim Naum'dur.

·   Bu Hayim Naum, bu korkunç teşebbüse evvelâ Amerika'da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine, Türk'ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır.

·       Yani masonluk hasebiyle Kur'anın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak.

·     Hayim Naum müdhiş plânının zeminini Amerika'da hazırladıktan sonra İngiltere'ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur:"Siz Türkiye'nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyet'i ve İslâmî temsilciliklerini, ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum.

·  Aynı Hayim Naum, Türk murahhaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş, yani Mustafa Kemal ve İsmet'i kendine dost bulmuş.

·    Onun için üçü birleşmiş ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mani' kalmamıştır.

·  Hayim Naum o sırada Ankara'ya kadar da uzanarak plânın muvaffakıyeti için gereken en mühim ve merkezî şahıs nezdinde -yani Mustafa Kemal yanında- emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki bu tesir, mahud mevzuda Hayim Naum'dan daha heveskâr ve gayretli bir İslâmiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş ve artık Türk'ü içinden vurmanın plânını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır.

 

Emirdağ Lahikası-2 ( 32 - 33 )

 

 

·  Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar, Türk Milletini İslâmiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır.

Emirdağ Lahikası-2 ( 32 )

 

·       elbette o adam, o Lozan Muahedesinde verdiği dehşetli fikrini isbat etmiş ki, Din-i İslâm'a gayet muzır olarak hadîsin haber verdiği adam bu zamanda o şeftir.

Emirdağ Lahikası-2 ( 42 )

 

  

Süfyan zendakanın başı,

çahşlerin çahşi,

Yahudilerin en habislerinden,

zalimlerin en zalimi(bir şeytan-ı ahbestir.)

 

(Rumuzat-ı semaniye 29.mektubun sekizinci kısmı sf : 105)

 

 

Gülen, Imam Gazali ve Abdulkadir Geylani Hazretleri'ne, "Kıvır Zıvır Yazmışlar" Dedi !!

 

VIDEO 

Deccalin mahiyetinin cocuklarada ögretilmesi

sinsi azgınların zulümlerinin tekraren anlatılmasının lüzumu

Giybeti gerekenler